Juridiska förberedelser

Förbered för dina nära och kära

Det är ofta när man planerar någon annans begravning som man förstår vad som kan underlätta för nära kära den dag man själv inte längre finns. Att förbereda sig skapar också en trygghet för de närstående.

Det finns en rad legala förberedelser du kan göra både inför din egen och dina näras bortgång. Som att skriva framtidsfullmakt, testamente och teckna försäkring vid dödsfall. För att vara säker på att få det precis som du önskar är det bra att prata med en jurist som kan ställa dig rätt frågor och därefter formulera korrekta rader.

Det som kan vara bra att förbereda när det gäller dig själv är:

Med en framtidsfullmakt kan du välja vem som ska ta besluten för dig den dagen du inte längre klarar det själv. Fullmakten framställs för framtida behov och är ett alternativ till god man och förvaltare.

Testamente

Genom att skriva ett testamente kan du ange hur du vill att arvet efter dig ska fördelas. Du kan ge dina barn trygghet, låta din sambo ärva dig eller ge något till någon som betyder mycket för dig.

Försäkringar vid dödsfall

Idag finns flertalet försäkringar vid dödsfall. En del är lagstadgade, andra omfattas du genom din anställning. En del kan du också välja att teckna själv.

Vanliga försäkringar vid dödsfall är:  

  • Efterlevnadspensionen (lagstadgad försäkring vid dödsfall)
  • Omställningspensionen (del av efterlevnadspensionen)
  • Tjänstegrupplivförsäkring (försäkring vid dödsfall via din anställning)
  • Privat livförsäkring – (försäkring som du tecknar själv)

VID NÄRAS BEGRAVNING OCH BORTGÅNG:

Skaffa intyg för att sköta dödsboet

Om du är änka, änkling, barn eller anhörig på annat sätt och ska ta hand om dödsboet behöver du ett dödsfallsintyg med släktutredning. Intyget visar när personen avled och släktutredningen visar vilka efterlevande som finns. Du kan beställa intyget hos Skatteverket eller ta hjälp från oss.

Bouppteckning

När någon har avlidit ska en boupp­teckning upprättas. Den ska vara påbörjad inom tre månader efter dödsfallet.

Begravningskostnader 

Vanligtvis tas kostnaderna för begravningen ur dödsboet, inte från dig som närstående. Om det saknas pengar går det att ansöka om bidrag från kommunen. Kostnader för gravplats, kremation, ceremonilokal och vissa transporter är redan betalda genom begravningsavgiften som tas ut via din skattesedel.

Vår partner Verahill hjälper dig med alla juridiska frågor.