Framtidsfullmakt

Med fullmakten bestämmer du själv

Många tror att ens respektive eller barn med automatik får möjligheten att hjälpa till om man blir sjuk eller av annan anledning blir oförmögen att fatta beslut. Det stämmer sällan när det gäller ekonomiska frågor, som att t ex sälja en bostad. I många fall är det istället en god man eller förvaltare som träder in.

Vill du vara säker på att det istället är någon du litar på som får hjälpa dig bör du reglera det i en framtidsfullmakt medan du är frisk. Med en framtidsfullmakt utser du en eller flera personer som får befogenhet att fatta besluten åt dig. Det kan till exempel gälla att sköta din dagliga ekonomi, förvalta eller sälja dina tillgångar eller andra typer av beslut. En trygghet den dagen då du inte kan göra det själv.

Kan jag skriva en framtidsfullmakt på egen hand?

Det är viktigt att framtidsfullmakten utformas och upprättas korrekt för att den ska gälla. Det finns speciella regler för hur den ska skrivas och det är viktigt att alla relevanta frågeställningar kommer upp och behandlas. Ingen familjesituation är den andra lik och det är därför klokt att ta hjälp av en jurist när du upprättar din framtidsfullmakt.

När börjar framtidsfullmakten att gälla?

Det är fullmaktshavaren som avgör när fullmakten som du har skrivit ska börja gälla. Finns en osäkerhet kan frågan prövas i domstol.

Vad kostar en framtidsfullmakt?

Priser för bland annat framtidsfullmakt får du när du kontaktar Verahill.