Vad krävs för att bli auktoriserad?

För att bli en auktoriserad begravningsbyrå krävs att alla medarbetare genomgår den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Vi genomgår dessutom kontinuerlig fortbildning. Du kan se vår auktorisation som en extra tygghet - en försäkran om att du får rätt hjälp och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt. När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation är du garanterad att vi följer auktorisationens stränga regler.