Auktorisationen – en trygghetsgaranti

Den som drabbas har ofta svårt att agera rationellt. Att få hjälp av en begravningsbyrå som kan sin sak, är därför av största vikt. Bästa sättet att försäkra sig om detta är att kontrollera att begravningsbyrån är auktoriserad.

Auktorisationen är garantin för att du får rätt hjälp i en situation när du verkligen behöver det. Josefssons Begravningsbyrå är en av Sveriges 400 auktoriserade begravningsbyråer – se det som en extra trygghet.